สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
DOWNLOAD HERE

 

สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2559(ฉบับย่อ)
DOWNLOAD HERE

 

สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560
DOWNLOAD HERE

 

สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
DOWNLOAD HERE

 

สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560
DOWNLOAD HERE