สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 

สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2559
DOWNLOAD HERE

 

สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 29 ธันวาคม 2559(ฉบับย่อ)
DOWNLOAD HERE

 

สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 13 มกราคม 2560
DOWNLOAD HERE

 

สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
DOWNLOAD HERE

 

สรุปมติที่ประชุม ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560
DOWNLOAD HERE